Program

NATURSKYDDSFÖRENINGEN AVESTA

PROGRAM VÅR/SOMMAR 2017

27 MAJ, KL 12.00

Besök på Dalagård, Åsgarn, Certifierad Ekoturism.  Lunch, 100,-/person.

Visning av gård samt föredrag av Leif Öster om aktuella skogsmiljöfrågor.

Visning av hyggesfritt skogsbruk.

Promenad, rund sjön, ca 6 km, frivillig.

Anmälan senast den 20 maj!

Kontakta Ann-Sofie, 070-267 88 23 eller Helena, 0226-55 4 11.

 

18 JUNI DE VILDA BLOMMORNAS DAG, guidad tur.

KL 10.00  Med start vid Kyrkbron, Högbo-sidan.  Vi rastar/fikar vid Åsbo-brons fäste.

KL 12.00 Från Åsbo-brons fäste till Högbo.

 

BÖRJAN AV SEPTEMBER , plats och tid meddelas senare

Svampexkursion med Åke Helander